Strona domowa » Oszczędności w banku » Rodzaje rachunków dostępnych w polskich bankach

Rodzaje rachunków dostępnych w polskich bankach

W dzisiejszych czasach, konto bankowe jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Praktycznie niewyobrażalnym jest funkcjonowanie w społeczeństwie bez konta bankowego. Konto służy nam do przelewów, opłacania rachunków a także do otrzymywania wynagrodzenia od pracodawcy. Pomaga w łatwy sposób rozporządzać posiadanymi środkami pieniężnymi, a przy tym gwarantuje bezpieczeństwo. Konto bankowe nie jest produktem finansowym przeznaczonym do oszczędzania. Jest rachunkiem bieżącym, który służy do dokonywania operacji finansowych. Można wyróżnić kilka rodzajów kont bankowych.oprocentowanie

Konto osobiste

Konto osobiste to rodzaj rachunku bankowego, przeznaczonego dla osób fizycznych czyli indywidualnych klientów. Służy do przetrzymywania środków pieniężnych. Zazwyczaj do konta dodawana jest karta płatnicza umożliwiająca wypłatę gotówki z bankomatu oraz bezpośrednie dokonywanie płatności np. w sklepach. Konto osobiste nie posiada żadnych ograniczeń co do częstości wypłacania oraz wpłacania środków pieniężnych. Konto osobiste posiada niskie lub zerowe oprocentowanie. Jest to związane z łatwością dostępu do deponowanych pieniędzy. Często za dokonywanie operacji oraz prowadzenie konta osobistego banki pobierają opłatę. Także za posiadanie karty płatniczej jest pobierana prowizja. Darmowa wypłata z bankomatów zależy od warunków oferty danego banku.

Konto oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe to rodzaj kont osobistych. Ich charakterystyczną cechą jest wysokość oprocentowania. Banki oferują konta oszczędnościowe w opozycji do lokat bankowych. Konto takie posiada wszystkie cechy rachunku bieżącego, a przy tym jest oprocentowane. Konto oszczędnościowe oferuje więcej możliwości niż lokata bankowa. Przede wszystkim jeśli chodzi o dostęp do środków pieniężnych. Jest on nieograniczony. Jednak należy liczyć się z pobieraniem opłat przez bank za każdą wykonywaną operację.

Konto młodzieżowe

Jest to typ konta osobistego przeznaczonego dla osób w wieku od 13 do 18 lat, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych. Przy zakładaniu konta młodzieżowego potrzebny jest udział osoby dorosłej, która jest prawnym opiekunem młodego klienta. Konto młodzieżowe daje takie same możliwości jak konto osobiste dorosłej osoby. Można dokonywać przelewów oraz płatności kartą, ponieważ do konta młodzieżowego dodawana jest karta płatnicza. Jedynymi ograniczeniami mogą być limity wypłat oraz ograniczenie kwotowe przy płatnościach kartą.

Konto studenckie

Konto bankowe dedykowane studentom. Konto posiada preferencyjne warunki dla osób studiujących. Charakteryzuje się łatwością dostępu oraz wysokością pobieranych prowizji. Zazwyczaj, konto studenckie jest odpowiednikiem konta osobistego. Jedynie może różnić się brakiem lub symboliczną opłatą za dokonywanie operacji finansowych. Także, nie są wymagane stałe miesięczne wpływy na konto. Prowadzenie rachunku studenckiego, w większości banków jest darmowe. Jednak obowiązuje opłata za korzystanie z karty płatniczej. Bezpłatne wypłacanie gotówki z bankomatów jest możliwe w przypadku poboru gotówki z automatu banku w którym posiadamy rachunek.

Konto Firmowe

Jest to konto bankowe, które jest przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a więc dla przedsiębiorstw. W większości przypadków ich prowadzenie jest bezpłatne. Służy m.in. do przelewów dokonywanych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u. Często przy zakładaniu konta firmowego, można ubiegać się o kredyt na działalność gospodarczą. Do konta firmowego dodawana jest karta płatnicza. Przy zakładaniu konta należy przedstawić wszystkie wymagane dokumenty, które poświadczą o prowadzeniu działalności gospodarczej. Zarządzaniem kont firmowych zajmują się osoby prawnie do tego upoważnione.