Strona domowa » Aktualności z rynku » Mechanizm konsolidacji długów – jak wybrać kredyt konsolidacyjny?

Mechanizm konsolidacji długów – jak wybrać kredyt konsolidacyjny?

Konsolidacja kredytów polega na połączeniu kilku mniejszych zobowiązań. Takie rozwiązanie daje możliwość ujednolicenia parametrów kredytu. Mowa tu przede wszystkim oprocentowaniu. Ważne jest, że kredyty konsolidacyjne wiążą się zwykle z jego obniżeniem w stosunku do stopy procentowej obowiązującej przed połączeniem kredytów. Wiąże to się także z przyjęciem jednego terminu zapadalności raty oraz łącznego okresu spłaty zobowiązań. Plusem takiego rozwiązania jest również możliwość obniżenia miesięcznej płatności. Konsolidacja kredytów wiąże się zwykle z tym, że rata płacona w ramach tego kredytu jest niższa niż suma rat opłacanych przed konsolidacją.

Koszty kredytów konsolidacyjnych

Analizując koszty kredytów konsolidacyjnych można stwierdzić, że najbardziej istotną ich część stanowi oprocentowanie. Należy jednak pamiętać, że oprócz niego mogą występować także inne opłaty. Banki często pobierają różnego rodzaju prowizje lub opłaty dodatkowe. Często także kredytobiorca zmuszony jest do wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy lub nieszczęśliwych wypadków. Obliczać koszt kredytu konsolidacyjnego należy wziąć pod uwagę także wszelkie dodatkowe opłaty. W przeciwnym wypadku może okazać się, że wybrany kredyt jest dużo droższy niż wynikało to z analizy oprocentowania.

Jakie długi można konsolidować?

To jakie długi będą mogły zostać połączone zależy od banku udzielającego kredytu. Nie ma żadnych wytycznych co od tego, co może obejmować kredyt konsolidacyjny. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego też bank, który udziela kredytu analizuje wiele czynników związanych z danym przypadkiem. Pod uwagę brana jest zdolność kredytowa konsumenta, charakter oraz wysokość zobowiązań, które mają być połączone oraz okres ich zapadalności.

Jak wyłonić najlepszy kredyt konsolidacyjny?

Wybierając kredyt konsolidacyjny należy szukać rozwiązania, które jest najtańsze. Pod uwagę bierze się zatem oprocentowanie oraz wszelkie dodatkowe opłaty związane z kredytem. W ten sposób określa się koszt całkowity. Dodatkowo ocenie podlegać mogą parametry niefinansowe – o czym pisze konta-oszczednosciowe.blogspot.com/2014/10/ranking-kredytow-konsolidacyjnych.html. Głównie chodzi tu o elastyczność kredytu przejawiająca się w możliwości doboru łączonych zobowiązań, ustalaniu harmonogramu spłaty czy też terminie opłacania arat. Ważne jest, aby nie korzystać bez zastanowienia z oferty, którą zobaczyliśmy jako pierwszą. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie jak kształtuje się rozkład ofert na rynku i wybór najlepszej oferty. W obecnych czasach praktyczni każdy bank ma w swojej ofercie kredyt konsolidacyjny, dlatego też nie ma problemu w znalezieniu oferty najlepiej dopasowanej do swoich potrzeb.